Úvod   Kontakt English   Deutsch   Español   日本語
 
Program projektu
Koncerty
Výstavy
Hudební festivaly
Opery
Ostatní

W. A. Mozart a Praha
Mozartovy pražské návštěvy
Po stopách Mozarta v Praze
Skladby W. A. Mozarta
spojené s Prahou

Aktuality
Dílo W. A. Mozarta
Ke stažení
Press
Vstupenky
Partneři projektu
Projekty ostatních pořadatelů
TV spoty
Rozhlasové spoty


 

       
 

24. července 2006


Vydání knihy

Wolfgang Amadeus Mozart v jasu svobodného zednářství

Nakladatelství SLÁVY DCERA s.r.o., připravilo a vydalo knihu významného vědeckého pracovníka a publicisty Josefa Haubelta
Wolfgang Amadeus Mozart v jasu svobodného zednářství.Anotace

     Vše, co je skryté, vypadá výhružně, je tedy přirozené, mít se před tím na pozoru. Na druhé straně to, co je nepoznané, neznámé, vzbuzuje nejrůznější domněnky.
Publikace představuje - se soustředěním na filozofickou a historiologickou problematiku - vznik a rozvoj svobodného zednářství v začátcích století osvícenství, jakož i jeho význam pro vytváření programu moderní občanské společnosti. Prokresluje vývoj zednářství té doby především v prostoru střední a západní Evropy. Ukazuje pak obtíže vzniku svobodného zednářství v  habsburské monarchii a jeho podíl na tvorbě programu osvícenského absolutismu. Autorským záměrem bylo představit hlavní osobnosti středoevropského zednářství a ukázat, čím pro svobodné myšlení byli např. Josef Sonnenfels a Ignác Born. V tomto rámci představuje životopis Mozartův v arcibiskupském Salzbursku a v monarchii Habsburků. Podrobně se zabývá vztahem Mozartů, otce i syna, zejména k vídeňským lóžím „U dobročinnosti“ a „U opravdové svornosti“, s využitím edice 439 zachovaných protokolů ze zasedání učenecké lóže „U opravdové svornosti“. Podrobně ukazuje, jak se postavení velmistra Borna projevilo při koncipování opery „Kouzelná flétna“ a přitom sdílí už dříve zdůvodňovanou představu o tom, že tento zednář byl libretistovi opery Schikanederovi a Mozartovi vlastně modelem při stylizaci klíčové postavy opery velekněze Sarastra. Všímá si stručně recepce osobnosti Mozartovy a jeho díla v prostředí zemí koruny české. Autor se staví kriticky k dosavadním pokusům vymýtit z Mozartova díla souvislosti se zednářským hnutím a zbavit tak např. „Kouzelnou flétnu“ zednářské filozofie. Vyslovuje se kriticky ke snahám vkládat do tohoto díla politické imperativy moderní doby. Závěrem se soustřeďuje k některým otázkám vývoje zednářství v českých zemích zejména posledního století. Přitom demonstruje stanoviska hlavně Tomáše Garrigua Masaryka a malíře světového jména Alfonze Muchy. Upozorňuje na význam práce mezinárodního badatelského střediska „Demokratická hnutí ve středu Evropy 1750-1850“ na univerzitě v Innsbrucku, jakož i na obsahy mozartologických úvah svobodomyslného římskokatolického teologa Hanse Künga z Univerzity Eberharda Karla v Tübingenu (též z toho důvodu, že je spolupracovníkem obou těchto institucí).
Publikace odpovídá na otázky vnitřního života zednářských lóží, o jeho racionalitě i mystice, o toleranci, o smyslu symboliky a rituálů… Autor svůj výklad v závěru orientuje v úvahu o smyslu zednářství pro dnešní dobu.
Studie představuje příspěvek k Mozartově roku 2006, roku 250. výročí Mozartova narození.

Údaje o autorovi

Doc. PhDr. Josef Haubelt, DrSc., nar. 17. července 1932 v Olšovci u Hranic na Moravě, v letech 1952 – 1957 vystudoval dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde působil na katedře obecných dějin a pravěku se zaměřením na dějiny a filozofii přírodovědy. Působil v Ústavu Karla Sudhoffa pro dějiny lékařských a přírodních věd Lékařské fakulty Univerzity v Lipsku a s podporou Alexander von Humboldt-Stiftung v Ústavu pro dějiny přírodních věd přírodovědné fakulty Univerzity Johanna Wolfganga von Goethe ve Frankfurtu nad Mohanem. Uveřejnil na 300 statí, studií a knih, z nichž jmenujme Studii o Ignáci Bornovi (1972), Dějepisectví Gelasia Dobnera (1982), Život a dílo Václava Prokopa Diviše (1982), České osvícenství (1986), Kašpar Sternberg, přírodovědec a geolog (1988), Geolog Radim Kettner (1991) a Jakub Krčín z Jelčan (2003). Je voleným členem INHIGEO (International Comission on the History of Geological Science) a publikuje pravidelně v jejích Newsletters.

Explicitně o Svobodném zednářství publikoval společně s Horstem Kischkem a Hellmutem Andiczem - Svobodné zednářství - fikce, realita a perspektivy (1997).

Jedním z vrcholů jeho díla je úctyhodná publikace České osvícenství (2004, druhé doplněné vydání).

 

Maloobchodní cena publikace je 219,-Kč, rozsah 224 stran.

 

 

 
       

 
BVA International
Česká filharmonie
Český rozhlas
Editio Bärenreiter Praha
Hlavní město Praha
Muzeum W. A. Mozarta
Bertramka - Comenius
Národní divadlo
Národní knihovna ČR
Národní muzeum
Obecní dům
Opera Mozart
Pražská komorní filharmonie
Pražské hudební slavnosti
Pražské jaro
Státní opera Praha
Struny podzimu
Symfonický orchestr
Českého rozhlasu
Symfonický orchestr
hl. m. Prahy FOK
 
     
© BVA International 2005