Úvod   Kontakt English   Deutsch   Español   日本語
 
Program projektu
Koncerty
Výstavy
Hudební festivaly
Opery
Ostatní

W. A. Mozart a Praha
Mozartovy pražské návštěvy
Po stopách Mozarta v Praze
Skladby W. A. Mozarta
spojené s Prahou

Aktuality
Dílo W. A. Mozarta
Ke stažení
Press
Vstupenky
Partneři projektu
Projekty ostatních pořadatelů
TV spoty
Rozhlasové spoty


 

     
 
 
     

     
 

Leden 2006

27. 1. – 30. 6., Stavovské divadlo
Národní divadlo

„Mozartovy opery pro Prahu“
Výstava uspořádaná u příležitosti 250. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta mapuje inscenace oper Don Giovanni a La clemenza di Tito, které Mozart složil přímo pro Prahu a které zde také při světových premiérách řídil. Výstava je otevřena v Mozartově salonku na I. balkonu Stavovského divadla a je přístupná během všech představení v tomto divadle.

Březen 2006

16. 3. – 4. 9., Národní muzeum – České muzeum hudby
„Hudba v Praze 1760–1810“
Výstava k 250. výročí narození W. A. Mozarta
Výstava je koncipována jako komplexní pojednání o hudebním životě v Praze mezi lety 1760–1810. Představuje v té době v Praze žijící skladatele (např. Jan Antonín Koželuch, Vinzenz Maschek aj.) a virtuózy (např. V. Maschek, J. K. Kuchař aj.), ale též připomíná významná hudební centra, kde zněla hudba těchto pražských skladatelů (divadla, kláštery, chrámové kůry či šlechtické kapely). Dokumentuje existenci cenných hudebních sbírek významných institucí (např. klášterní sbírky – Strahov, Břevnov, Alžbětinky aj.). Vystavené exponáty – hudebniny, divadelní cedule, operní libreta, dobové grafické listy (vyobrazení Prahy, podobizny skladatelů, aj.) a obrazy – pocházejí převážně ze sbírek hudebně historického oddělení Českého muzea hudby, v menší míře pak ze sbírek dalších institucí, např. ze Strahovského kláštera, Břevnovského kláštera, hudebního oddělení Národní knihovny, Národní galerie, Muzea hl. m. Prahy a Památníku národního písemnictví. Výstava připomíná samozřejmě též Mozartovy pražské pobyty. Návštěvníkům je k dispozici obrazově bohatě vybavená publikace (katalog). Výstava je přístupná denně mimo úterý od 10 do 18 hod. ve výstavních prostorách dvorany Českého muzea hudby, Karmelitská 2, Praha 1.

Září 2006

1. 9. – 31. 12., Státní opera Praha
„Mozartovská výstava“
Velká tématická výstava vztahující se k mozartovské tradici v historii tohoto operního domu. Přestože Mozartovo jméno je v pražském prostředí automaticky skloňováno ve spojení se Stavovským divadlem, i dnešní Státní opera Praha a její předchůdci se mohou pochlubit skvělými inscenacemi Mistrových vrcholných děl v podání předních světových interpretů. Za dob Nového německého divadla byla dokonce Mozartova busta jednou ze tří – vedle Goetheho a Schillera – které zdobily průčelí divadla (po válce byly v rámci „denacifikace“ odstraněny a dnes jsou nezvěstné). Na bohatou, i když méně známou, stránku Mozartova kultu v Praze chce upozornit výstava, která bude instalovaná ve společenských prostorách Státní opery Praha do konce jubilejního Mozartova roku 2006.

Listopad 2006

2. 11. – 26. 11., VÝSTAVA, Národní knihovna ČR – Klementinum
„Moji Pražané mě uctívají“
Pražský Mozartův Památník a mozartovský kult. Nedílnou součástí velkého tématu „Mozart a Praha“ je Mozartův vztah ke Klementinu a zejména zdejší tzv. „Mozartův Památník“. Mozart Klementinum navštívil už při své první pražské návštěvě v lednu 1787. Mozartův Památník je skutečnou vzácností celé Národní knihovny ČR. Těžištěm sbírky je kolekce vzácných dobových opisů a tištěných vydání Mozartových skladeb. Ke snahám Mozartova památníku dnes patří jeho oživení, další rozvoj, soustavné doplňování faktografie o Mozartovi a jeho díle, včetně bibliografické evidence mozartovské dokumentace dostupné u nás i v zahraničí. Instituce Mozartova památníku, který byl založen v roce 1837, čtyři roky před proslulým salcburským Mozarteem, je vlastně historicky prvním „Mozarteem“ v celosvětovém měřítku a jedinečným výrazem dlouhodobého obdivu, ba přímo kultu Mozartovy osobnosti a jeho díla v Praze.

21. 11. 2006 – 28. 1. 2007, Clam-Gallasův palác
Pořadatelé: Muzeum hl. m. Prahy a Archiv hl. m. Prahy, BVA International
Spolupořadatelé: Uměleckoprůmyslové muzeum, Národní muzeum – České muzeum hudby
„Praha Mozartova“
Výstava završí rok oslav 250. výročí narození W. A. Mozarta a ukáže jeho soužití s hlavním městem českého království a jeho obyvateli; připomene nejen ovace, které Praha připravila velikému hudebníkovi, ale i dobový kontext kulturního, zejména hudebního a divadelního života, jeho významné představitele a některé další dobové události, jakou byla například právě korunovace Leopolda II. Je do velké míry symbolické, že výstava, jejíž konec je Naplánován na 27. leden roku 2007, tedy na den Mozartových narozenin, se uskuteční právě v Clam-Gallasově paláci, těsně spjatým s jedním z Mozartových pobytů v Praze.

 

 
     

 
BVA International
Česká filharmonie
Český rozhlas
Editio Bärenreiter Praha
Hlavní město Praha
Muzeum W. A. Mozarta
Bertramka - Comenius
Národní divadlo
Národní knihovna ČR
Národní muzeum
Obecní dům
Opera Mozart
Pražská komorní filharmonie
Pražské hudební slavnosti
Pražské jaro
Státní opera Praha
Struny podzimu
Symfonický orchestr
Českého rozhlasu
Symfonický orchestr
hl. m. Prahy FOK
 
     
© BVA International 2005