Úvod   Kontakt English   Deutsch   Español   日本語
 
Program projektu
Koncerty
Výstavy
Hudební festivaly
Opery
Ostatní

W. A. Mozart a Praha
Mozartovy pražské návštěvy
Po stopách Mozarta v Praze
Skladby W. A. Mozarta
spojené s Prahou

Aktuality
Dílo W. A. Mozarta
Ke stažení
Press
Vstupenky
Partneři projektu
Projekty ostatních pořadatelů
TV spoty
Rozhlasové spoty


 

     
 
 
     

       
 První Mozartova návštěva Prahy, leden – únor 1787

Poprvé Mozartovi doporučoval cestu do Prahy jeho přítel, skladatel Josef Mysliveček, už v roce 1777. Mozart ale tehdy rady nevyužil, snažil se dostat na některý z významných německých dvorů jako kapelník nebo skladatel. Do Prahy se nevydal, ani když mu opakovaně nabízeli návštěvu jeho pražští přátelé, manželé Josefina a František Duškovi. Trvalo tak deset let, než příznivé okolnosti způsobily, že se Mozart do Prahy rozhodl jet.

V prosinci 1786 uvedl italský impresário Pasquale Bondini v pražském Nosticově divadle s velikým úspěchem Figarovu svatbu. A začátkem roku 1787 byl Mozart pozván, aby sám dirigoval její provedení. Hned poté co přijel 11. ledna do Prahy a ubytoval se v paláci svého příznivce hraběte Thuna (dnešní budova Britského velvyslanectví v Thunovské ulici 14 na Malé Straně), začal pro Mozarta rušný společenský život. Užasl, jak je atmosféra města takřka nasycena jeho hudbou. Ve svém dopise vzpomíná, že se mluvilo jen o Figarovi, popěvky z Figara se zpívaly i na ulici. V poměrně krátké době také pořídili skladatelé Vincenc Maschek a Jan Křtitel Kuchař klavírní výtahy. Více 1... Oproti Vídni, kde se úspěch opery brzy rozplynul a dílo zmizelo z repertoáru, přineslo pražské provedení, vzbudivší u obecenstva veliké nadšení, skladateli potřebné zadostiučinění.

Představení se konalo 17. ledna, a pro velký úspěch se muselo už za tři dny – opět za Mozartova vedení –opakovat. Na akademii v pražském divadle pak stejně úspěšně provedl Mozart novou velkou Symfonii D dur, která vešla jako „Pražská“ do hudebních dějin. Více 2... Praha zkrátka znamenala pro Mozarta oázu naprostého uměleckého porozumění a přátelství. Pro zajímavost: v Praze dostal Wolfgang za svá umělecká vystoupení při své první návštěvě 1000 zlatých, ve Vídni obdržel o 120 zlatých méně za Figarovu svatbu a Únos ze Serailu dohromady.

Během svého pobytu zkomponoval Mozart ještě Šest německých tanců pro hraběte Pachtu. Více 3... Před odjezdem podepsal s Pasqualem Bondinim smlouvu na novou operu pro podzimní stagionu. Volba padla na zpracování donjuanovského námětu, který byl u pražského publika v oblibě. Po návratu do Vídně tak začal Mozart s libretistou Da Pontem pracovat na opeře Don Giovanni.

Jan Hron - zdroje

 
       

       
 František Němeček: Život c. k. kapelníka W. A. Mozarta

Hrál pak na všeobecnou žádost na piano na velké hudební akademii v operním divadle. Ještě nikdy neviděli lidé divadlo tak nabito jako při této příležitosti: nikdy nebylo většího, svornějšího nadšení, než jaké vzbudila jeho božská hra. Nevěděli jsme doopravdy, čemu se máme obdivovat více, zda neobyčejné skladbě či neobyčejné hře: obojí současně působilo na naše duše celkovým dojmem, který se podobal sladkému okouzlení! Ale když pak Mozart ke konci akademie hrál sám déle než půl hodiny improvizovanou fantazii na piano a napjal naše nadšení na nejvyšší míru, tu se toto okouzlení proměnilo v hlasité, překypující projevy pochvaly. A vskutku předstihla tato fantazie všechno, co si lze o hře na klavír představit, neboť snoubil se v ní nejvyšší stupeň kompozičního umění s nejdokonalejší zběhlostí ve hře. Zajisté, jako byla tato akademie pro Pražany svým způsobem jedinečná, tak počítal i Mozart tento den k nejkrásnějším ve svém životě…

 
       

       
 Paul Nettl: Mozart v Čechách

Mezi pražskými kavalíry, u kterých se Mozart těšil během svého prvního pobytu v Praze zvláštní přízně, stojí za zmínku hrabě Johann Pachta. Nissen podává zprávu, že Mozart měl na hraběcí naléhání zkomponovat devět Kontratanců – v Köchelově katalogu jsou obsaženy pod číslem 510. Hudbymilovný hrabě jej často, ale dlouho marně prosil, aby mu prokázal tuto laskavost. Teprve jednoho dne na plese, který hrabě uspořádal, ho lstí přivedl ke zkomponování tanců. Pozval jej k večeři, ale naznačil, že jídlo se bude podávat dříve než jindy. Když se Mozart v určený čas dostavil, nalezl místo plného stolu inkoust, pero a notový papír a musel se tvářit, jako by se nic nestalo. Tak byly během hodiny napsány Kontratance.

 
       

       
 Wolfgang Amadeus Mozart: Dopis Emilianu Gottfriedovi von Jacquin

Praha dne 15. ledna 1787

Nejmilejší příteli!
 
Konečně nacházím chvilku, abych Vám mohl napsat… Hned po příjezdu (ve čtvrtek 11. ve 12 hodin v poledne) jsme měli nad hlavu práce s tím, abychom byli do jedné hodiny u tabule. Po obědě nás starý pan hrabě Thun poctil hudbou, kterou provedli jeho vlastní lidé a která trvala asi půldruhé hodiny. Tohoto opravdového potěšení mohu užívat denně. Kolem šesté hodiny jsem jel s hrabětem Canalem na tzv. bretfeldovský ples, kde se scházívá výkvět pražských krásek. To by tak bylo bývalo něco pro Vás, můj příteli! V duchu jsem Vás viděl za všemi těmi krásnými děvčaty a ženami – běhat myslíte? – Ne, pokulhávat! – Netančil jsem a nekoketoval jsem. To první proto, že jsem byl příliš unaven, a to poslední pro svou vrozenou pitomost. Ale s velkým potěšením jsem se díval, jak všichni tito lidé poskakovali při hudbě mého Figara, proměněné v samé kontrdanse a německé tance. Neboť zde se nemluví o ničem jiném než o – Figaru; nehraje se, netroubí, nezpívá a nehvízdá nic, než – Figaro; nechodí se na jinou operu než na Figara a věčně Figara. Jistě velká čest pro mne. Nyní abych se opět vrátil k svému dennímu pořádku. Protože jsem z plesu přišel domů pozdě a beztoho jsem byl z cesty unavený a ospalý, nebylo tedy nic přirozenějšího, než že bych měl velmi dlouho spát; a právě to se také stalo. Proto celé příští dopoledne zůstalo opět sine linea (bez řádky). Po obědě se nikdy nesmí zapomenout na hraběcí hudbu, a protože jsem právě toho dne dostal do svého pokoje docela dobrý klavír, můžete si snadno představit, že jsem ho ten večer nenechal stát němě a bez užitku. Rozumělo se samo sebou, že provedeme malý Quatuor in Caritatis camera a že takto bude znovu celý večer ztracen sine linea; a právě to se také stalo. Pro mne za mne vyhubujte Morfeovi; tento bůžek nám oběma v Praze velmi přeje; čím to je, nevím, zkrátka, pěkně jsme se prospali. – Přesto jsme však byli s to objevit se už v 11 hodin u pátera Ungara, abychom si prohlédli c. k. knihovnu a bohoslovecký seminář. – Když jsme si skoro vykoukali oči, zdálo se nám, že slyšíme ze svých útrob malou žaludkovou árii; uznali jsme tedy za dobré jet k hraběti Canalovi na oběd. Večer nás překvapil dříve než byste se nadál; zkrátka, byl čas jít na operu. Slyšeli jsme tedy Le gare generose. Co se týká provedení této opery, nemohu o něm říci nic podstatného, protože jsem hodně žvanil; snad ono samo bylo příčinou, že jsem proti svému zvyku žvanil… doufám a ze srdce si přeji, aby se Vám všem vedlo tak dobře, jako nám dvěma. Musím Vám upřímně přiznat, že (třebas mě zahrnují všemi možnými zdvořilostmi a poctami a Praha je skutečně velmi krásné a příjemné místo), přece jen se mi velice stýská po Vídni a věřte mi, že určitě hlavním důvodem toho je Váš dům…

 
       

 
BVA International
Česká filharmonie
Český rozhlas
Editio Bärenreiter Praha
Hlavní město Praha
Muzeum W. A. Mozarta
Bertramka - Comenius
Národní divadlo
Národní knihovna ČR
Národní muzeum
Obecní dům
Opera Mozart
Pražská komorní filharmonie
Pražské hudební slavnosti
Pražské jaro
Státní opera Praha
Struny podzimu
Symfonický orchestr
Českého rozhlasu
Symfonický orchestr
hl. m. Prahy FOK
 
     
© BVA International 2005