Úvod   Kontakt English   Deutsch   Español   日本語
 
Program projektu
Koncerty
Výstavy
Hudební festivaly
Opery
Ostatní

W. A. Mozart a Praha
Mozartovy pražské návštěvy
Po stopách Mozarta v Praze
Skladby W. A. Mozarta
spojené s Prahou

Aktuality
Dílo W. A. Mozarta
Ke stažení
Press
Vstupenky
Partneři projektu
Projekty ostatních pořadatelů
TV spoty
Rozhlasové spoty


 

     
 
 
     

       
 Třetí Mozartova návštěva Prahy, srpen – září 1791

Poslední skladatelova cesta do Prahy už neproběhla v tak radostném duchu jako předchozí dvě. V létě 1791, kdy pracoval na Kouzelné flétně a Rekviem, dostal Mozart narychlo objednávku na korunovační operu pro Prahu při příležitosti korunovace Leopolda II. českým králem. Opera tradičně dodávala lesk korunovačním slavnostem v Praze už od roku 1627, kdy se českým králem stal Ferdinand II.

Mozart přicestoval do Prahy koncem srpna, nedlouho před korunovací, která se měla odehrát 6. září. Měl velmi málo času, aby operu dokončil a nastudoval. K tomu ještě vyhověl přání, aby řídil 2. září slavnostní představení Dona Giovanniho. Tento večer pro něj znamenal nejspíše nejšťastnější chvíli poslední pražské návštěvy. Provedení opery sledoval celý vídeňský dvůr a podle svědectví šlo o vrcholnou uměleckou událost. Více 1... Například oficiální Korunovační žurnál podotkl: „Je třeba přiznat, že společnost pana Guardasoniho provádí tento kus výtečně.“

Oproti tomuto úspěchu, opera La Clemenza di Tito, která měla premiéru 6. září 1791, se u dvora setkala s nevelkým zájmem. Traduje se, že císařovna operu odsoudila výrokem „una porcheria tedesca“ (německé svinstvo), i když není tento výrok doložen přímo. Z dobových dokumentů ovšem vysvítá, že ze strany vídeňské šlechty šlo spíše o předpojatost k Mozartově hudbě a osobě než o nízkou hudební úroveň díla. Neúspěch ovšem jenom přispěl k jeho celkově žalostné situaci, kterou zavinila nemoc a finanční problémy.

Za několik dnů po premiéře se Mozart s Prahou rozloučil, tentokrát už naposledy. Jeho odjezd zaznamenal první Mozartův životopisec František Němeček: „Jeho pleť byla bledá a tvář smutná, ačkoliv přece jen se často projevoval jeho živý humor ve společnosti přátel veselými žerty. Při svém loučení s kroužkem přátel byl tak smutný, že plakal. Zdá se, že tuto truchlivou náladu způsobovalo tušení blízkého konce života – neboť už tehdy nosil v sobě zárodek nemoci, která ho brzy zkosila.“

Když krátce nato 5. prosince 1791 Mozart zemřel, uctila Praha jeho památku smuteční mší Františka Antonína Rößlera-Rosettiho za umělecké účasti Josefíny Duškové, uspořádanou členy orchestru pražského divadla. V malostranském chrámu sv. Mikuláše se tísnilo na čtyři tisíce Pražanů.

Jan Hron - zdroje

 
       

       
 Vzpomínka saského šlechtice Alexandera von Kleista na provedení Dona Giovanniho 2. září 1791

Nikdy jsem neodcházel z opery tak odměněn jako dnes, kdy jsem v jednom sále viděl pozoruhodné lidi v tak rozdílných situacích… Císař se zdál být uvítáním spokojen a několikrát se obecenstvu uklonil… Mne však láká ten malý muž v zeleném kabátě, jehož oko prozrazuje, co zamlčuje jeho skromné chování. Je to Mozart, jehož opera Don Juan je dnes dávána a který má to potěšení osobně sledovat nadšení, jež jeho krásné harmonie vlévají do srdcí diváků. Kdo v celém divadle může být pyšnější a blaženější než on? Komu dává jeho vlastní já více uspokojení než jemu. Marně by monarchové plýtvali poklady, marná je rodová pýcha na vlastní bohatství; nemůže si koupit ani jiskřičku toho pocitu, jímž umění odměňuje svého miláčka. Vše se bojí smrti, jen umělec nikoliv. Působí ještě na budoucí pokolení, když už kosti králů dávno zetlely. A s tímto přesvědčením tu mohl stát Mozart… Buďsi to snílkovství nebo správný lidský cit, v tomto okamžiku jsem si přál být spíše Mozartem než Leopoldem!

 
       

 
BVA International
Česká filharmonie
Český rozhlas
Editio Bärenreiter Praha
Hlavní město Praha
Muzeum W. A. Mozarta
Bertramka - Comenius
Národní divadlo
Národní knihovna ČR
Národní muzeum
Obecní dům
Opera Mozart
Pražská komorní filharmonie
Pražské hudební slavnosti
Pražské jaro
Státní opera Praha
Struny podzimu
Symfonický orchestr
Českého rozhlasu
Symfonický orchestr
hl. m. Prahy FOK
 
     
© BVA International 2005